• Pihapuiden kaadot pihoilla ja rakennuksien läheisyydessä
 • Maisemointi- ja tonttihakkuu
 • Vaativat kaadot ja puiden hoito
 • Oksien ja runkojen poiskuljetus
 • Taimikonraivausta ja raivaussahatyöt
 • Myrskytuhojen selvittely
 • Kantojen jyrsintä tai kantojen poisto
 • Polttopuumyyntiä
 • Apua ja neuvoja kaikenlaisiin piha ja metsätöihin
 • Lumenpudotus katolta
 • Kuljetuksia, laiturinnostotyöt ym.

Toimialue on Raasepori, Hanko, Inkoo, Siuntio, Kemiönsaari, Pääkaupunkiseutu

Yhteystiedot

 • Special trädfällning på gårdar och intill byggnader
 • Tomthuggningar och maskinell vedtillverkning
 • Bortforsling av stammar och kvistar
 • Vedförsäljning
 • Snöröjning från tak
 • Råd och hjälp med allehanda gårds- och skogsarbeten så som slyröjning, häck-klippning, grästrimning, transporter, bryggupptagning mm.
 • Stubbfräsning
 • Röjning av stormskador

Verksam i Raseborg med omnejd
( även huvudstadsregionen och åboland )

Kontaktuppgifter